AKCJA LABIRYNT 2012

Akcja Labirynt, zdj. Atilla Husejnow

Akcja Labirynt to kompleksowy program edukacyjny skierowany do uczniów i nauczycieli warszawskich szkół, towarzyszący już od trzech lat festiwalowi „Szalone dni muzyki”, czyli „La Folle Journée” organizowanemu przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia i Fundację Ogrody Muzyczne w Teatrze Wielkim Operze Narodowej.

Głównym celem projektu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką, zwłaszcza muzyką oraz  aktywnością artystyczną poprzez różnorodne warsztaty prowadzone przez młodych warszawskich artystów. Uważamy, że działania twórcze są dostępne wszystkim i mogą być świetną zabawą i hobby. Ważnym przesłaniem Akcji Labirynt jest pogląd, iż edukacja muzyczna powinna dotyczyć wszystkich dzieci, nie tylko tych najzdolniejszych, gdyż ma ona udowodniony pozytywny wpływ na ogólny rozwój, na wyniki edukacyjne i umiejętności społeczne dzieci. Elementem spajającym cały program jest miejsce, w którym realizowana jest większość działań, czyli siedziba Orkiestry  Sinfonia Varsovia, przy ul. Grochowskiej 272.

Szczególne ważne jest dla nas dotarcie naszych działań do środowisk defaworyzowanych. Wykluczenie kulturowe młodych ludzi wynika często z braku impulsu do rozwoju własnej kreatywności, z pozostawiania młodych ludzi samym sobie w ich biernym konsumowaniu produktów przemysłów medialnych. Intencją Akcji Labirynt jest również aktywizacja środowisk szkolnych wokół innowacji edukacyjnych w zakresie muzyki, teatru i sztuk wizualnych. Warsztaty dla nauczycieli mają zachęcić do poszukiwania nowych, atrakcyjnych  form edukacji artystycznej dzieci w oświacie.

Program organizowany jest przez fundację „Muzyka jest dla wszystkich” we współpracy z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki , Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Narodowym Instytutem Audiowizualnym i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Stołeczne Warszawę.

Innowacja – Akcja Labirynt

Innowacyjność projektu dotyczy zarówno jego ram organizacyjnych jak i zawartości programowej.  Fundacja kontaktuje się ze szkołami poprzez system koordynatorów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, a także bezpośrednio z nauczycielami. Akcja obejmuje zarówno uczniów na wszystkich etapach nauczania jak i nauczycieli. Główna zasada dotycząca wszystkich części programu to aktywny, twórczy udział poprzez zabawę. Zasada ta dotyczyła również nauczycieli podczas majowych warsztatów „dla nauczycieli – entuzjastów uczenia muzyki”, gdzie uczestnicy bawili się w teatr i tworzenie dźwięków.

W warsztatach artystycznych dla dzieci szkół podstawowych osią organizacyjną zabawa w labirynt, z wszelkimi atrybutami takimi jak instrukcje, zdobyte sprawności, naklejki, dyplomy.

Najważniejszą cecha warsztatów jest możliwość wejścia w wykreowaną rzeczywistość, w której każdy uczeń jest kreatorem, performerem, opowiadaczem orientalnym , reżyserem dźwięku, malarzem melodii, budowniczym instrumentów. Uczestnikom towarzyszy symfoniczna muzyka rosyjska, efekty multimedialne , a także specjalna scenografia. Warsztaty są poligonem nowych aktywności, inspirującym dzieci i nauczycieli do poszukiwania własnych autentycznych pasji artystycznych. Opracowane i prowadzone są nie przez nauczycieli, lecz przez młodych l doświadczonych artystów.

Nowym pomysłem  jest też akcja animacyjno- muzyczna „Strawińki –hip hop”, której głównym elementem jest spektakl edukacyjny oparty na „Historii żołnierza” Igora Strawińskiego. Przeznaczone dla młodzieży przedstawienia  odbywać się będą na jesieni 2012 w szkołach , a także w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia. Towarzyszyć  im będzie akcja młodych animatorów z gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych, polegająca na badaniu potrzeb muzycznych, stosunku do muzyki i własnej aktywności muzycznej.

Elementy programu w 2012 roku

  1. Warsztaty dla nauczycieli w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia, zrealizowane przy współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum  Doskonalenia Nauczycieli
  2. Warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych, dotyczące tworzenia dźwięków, ekspresji ruchu, malowania melodii, tańca nowoczesnego, instrumentów muzycznych, teatralno-muzycznego opowiadania historii.
  3. Konkurs „Minutowa piosenka klasowa” dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, polegający na stworzeniu i nagraniu krótkich piosenek, z których najlepsze prezentowane będą na stronie internetowej www.akcjalabirynt.pl. Nagrodami w konkursie będą instrumenty muzyczne.
  4. Interaktywny spektakl edukacyjny „Strawiński – hiphop”, według „Historii żołnierza” Igora Strawińskiego, kierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W spektaklu weźmie udział troje muzyków, dwoje tancerzy, aktor i grupa tańczącej młodzieży.Serii spektakli towarzyszyć

Fakty – Akcja Labirynt

  • Zrealizowano 3 edycje projektu. 
  • W 2011 roku Akcja Labirynt otrzymała I nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy w konkursie dla organizacji pozarządowych na najciekawszy projekt edukacji kulturalnej w II Edycji Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej 2011.
  • W pierwszej edycji Akcji Labirynt w 2010 roku wzięło udział 2 500 dzieci z  warszawskich szkół podstawowych . W 2011 liczba ta sięgnęła 4 000 tysięcy.
  • Blisko 150 nauczycieli – entuzjastów uczenia muzyki spotkało się na warsztatach w ramach Akcji Labirynt 2012. 

Akcja Labirynt, zdj. Atilla Husejnow Akcja Labirynt zdj. Dominik Skurzak Akcja Labirynt, zdj. Atilla Husejnow

Szalone Dni Muzyki
Copyright © 2012 La Folle Journée. All rights reserved.
realizacja estinet.pl

do góry