Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie

Zespół Quatro–QuinTres
Tworzą uczniowie i absolwenci klasy akordeonu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K.arola Lipińskiego w Lublinie. Kierownikiem artystycznym zespołu jest akordeonistka i pedagog dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak, która w utworach przeznaczonych na cztery i pięć instrumentów realizuje partię akordeonu basowego.
Muzyka jaką prezentuje ansambl  podczas licznych koncertów w kraju,  to zarówno kompozycje awangardowe, głównie polskich kompozytorów, jak i utwory inspirowane folklorem różnych narodów.
Muzycy koncertują w trio, kwartecie i kwintecie akordeonowym, wirtuozowsko prezentując utwory należące do klasyki kameralistyki instrumentalnej.

Elwira Śliwkiewicz‐CisakElwira Śliwkiewicz‐Cisak  akordeon / kierownik artystyczny
Naukę gry na akordeonie rozpoczęła w dziewiątym roku życia w Białej Podlaskiej, miejscu urodzenia. Naukę kontynuowała pod kierunkiem prof. Włodzimierza Lecha Puchnowskiego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
W 1985 roku  uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Kierunku Instrumentalistyka w zakresie pedagogiki instrumentalnej, a w roku 1987 dyplom na Kierunku Instrumentalistyka w zakresie gry na akordeonie tej uczelni.
Swoje umiejętności gry na akordeonie rozwijała na Międzynarodowych Kursach Interpretacji Muzycznej u pedagogów takich jak prof. Elsbeth Moser (Hanower), prof. Tibor Racz (Bratysława), prof. Friedrich Lips (Moskwa), prof. Jerzy Jurek (Warszawa), prof. Bogdan Dowlasz (Łódź). Jest laureatką IV miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Białymstoku w kategorii zawodowej. W 2000 roku  uzyskała w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie kwalifikacje I stopnia w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, a w  2010  uzyskała stopień doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
Obecnie Elwira Śliwkiewicz‐Cisak prowadzi ożywioną działalność koncertową i pedagogiczną. Koncertuje w Polsce jako solistka i kameralistka (z fletem, gitarą, wiolonczelą, akordeonem, chórem), jak również z towarzyszeniem orkiestry. Jest współtwórcą zespołów: El Duende (muzyka współczesna), Kwintet Tanguillo (tango argentyńskie), Świętokrzyski Duet Akordeonowy (muzyka współczesna, musette).
Występowała w wielu festiwalach m.in.: Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Festiwalu Muzyki Organowej w Polkowicach, Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie, Lubelskim Festiwalu Nauki, Lato z Filharmonią w Nałęczowie, Letnie Koncerty Muzyki Kameralnej w Puławach. Dokonała wielu prawykonań utworów muzyki współczesnej oraz 4 nagrań CD: 15 lecie Zakładu Pedagogiki Instrumentalnej UMCS (UMCS 2005); Cztery Pory Roku (Akademia Świętokrzyska 2006); ISKRY (MEGAVOX 040 2008); Kwintet Tanguillo (UMCS 2010).
Od 1981 roku  zajmuje się pracą pedagogiczną, a od 1996 roku  zatrudniona jest na stanowisku adiunkta na Uniwerytecie Marii Curie‐Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Artystycznym w Zakładzie Pedagogiki Instrumentalnej Instytutu Muzyki. Jej uczniowie zajmują czołowe lokaty na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach akordeonowych. Jest członkiem Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ekspertem komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W latach 2001‐2008 pełniła funkcję wicedyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie.

Piotr KrzaczkowskiPiotr Krzaczkowski  akordeon
Jest tegorocznym absolwentem klasy akordeonu dr hab. Elwiry Śliwkiewicz-Cisak w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Lublinie.
Edukację muzyczną rozpoczął w wieku siedmiu lat w PSM I st. w Tomaszowie Lubelskim w klasie mgr Marcina Molendy.
Od pięciu lat odnosi spektakularne sukcesy na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach akordeonowych. Do najważniejszych należy zaliczyć: Finalista konkursu Młody Muzyk Roku 2012, I miejsce na Międzynarodowych Spotkaniach Akordeonowych w Sanoku (2012), I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu (2011),
II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Castelfidardo  (Włochy, 2011), II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Wilnie (Litwa, 2011), I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie w Chełmie  (2011), I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Akordeonowym w Solcu Zdroju (2010), II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu (2010).
Brał udział w mistrzowskich kursach akordeonowych w Miętnem (2009, 2011), gdzie pod okiem najwybitniejszych instrumentalistów doskonalił swoje umiejętności gry.
Koncertował na estradach w kraju i poza granicami m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie, w Palazzo Mordini w Castelfidardo.
Jest stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, w tym roku został stypendystą Fundacji Kultury Polskiej „Młoda Polska”, dzięki czemu będzie mógł zakupić akordeon koncertowy wysokiej klasy.

Piotr Krzaczkowski, Emil Fatyga, Mateusz Rusiński

Mateusz Rusiński  akordeon
Jest tegorocznym absolwentem klasy akordeonu dr hab. Elwiry Śliwkiewicz-Cisak w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Lublinie.
Od wielu lat odnosi spektakularne sukcesy na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach akordeonowych. Do najważniejszych należy zaliczyć: II miejsce w cat. A ,,International Prize and Award for accordion concert – performers solists and bands” w Castelfidardo, Włochy (2005); I miejsce na XVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu (2008).
Mateusz Rusiński występował we Włoszech, Niemczech oraz w Polsce, między innymi w Filharmonii Lubelskiej, w Sali Koncertowej OSM I i II st. w Lublinie, w Sali Widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Sanoku oraz Chełmie, Sali Kolumnowej i Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Wielokrotnie brał udział w Warsztatach Akordeonowych w Lublinie. W latach 2005-2011 uczestniczył 
w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Interpretacji Muzycznej w Miętnem, gdzie pracował z wybitnymi pedagogami z kraju i Europy.
Jego ostatnie sukcesy to II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Chełmie (2011) i V miejsca w ścisłym Finale Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Klingenthal (2011).

Emil Fatyga  akordeon
Jest tegorocznym  absolwentem klasy akordeonu dr hab. Elwiry Śliwkiewicz-Cisak w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie.
Od trzech lat odnosi sukcesy na międzynarodowychi ogólnopolskich konkursach akordeonowych. Emil Fatyga występował we Włoszech oraz w Polsce, między innymi w Filharmonii Lubelskiej, w Sali Koncertowej OSM I i II st. w Lublinie, w Sali Widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Sanoku oraz Chełmie, Sali Kolumnowej i Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
W latach 2009-2010 doskonalił swe umiejętności gry na mistrzowskich kursach muzycznej interpretacji w Miętnem i Janowcu, gdzie pracował z wybitnymi pedagogami z kraju i Europy.
Jest lauretem III miejsca (2010) oraz  I miejsca (2011) na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Akordeonowej „Harmonia Zdrowia i Muzyki” w Solcu-Zdroju. Brał udział  w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Castelfidardo (Włochy, 2011).

Karol JabłońskiKarol Jabłoński
Jest uczniem IV klasy akordeonu dr hab. Elwiry Śliwkiewicz-Cisak w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie.
Odnosi sukcesy w duecie z akordeonistą Szymonem Lipińskim.

Szalone Dni Muzyki
Copyright © 2012 La Folle Journée. All rights reserved.
realizacja estinet.pl

do góry